K-Prosoft. spol. s r.o.

  • Společnost K-Pro Soft. spol. s r.o. byla založena v  roce 1996 se sídlem v Bílině, okres Teplice v Čechách.
  • Předmětem podnikání společnosti je tvorba programů a jejich implementace do primárních technologických procesů v průmyslu s následným zpracováním dat.
  • Využíváme nejnovější produkty a poznatky v oboru průmyslové automatizace. Jsme schopni reagovat na jakékoliv požadavky zákazníka a to od dodavatelských služeb, konzultace až po ucelené systémy na klíč.
  • Specifické podmínky a prostředí průmyslu vyžadují individuální řešení při tvorbě aplikací. Tuto problematiku společně s posunem technologických možností sleduje a na ní je zaměřeno oddělení vývoje.
  • Zákazníkům nabízíme vždy  ta nejlepší a nejmodernější technologická řešení.
  • Individuální řešení při tvorbě aplikací a řešení jednotlivých zakázek úzce souvisí s komunikací se zákazníkem. Individuální přístup, kompletní technická podpora a servis se staly v maximální možné míře nedílnou součástí filozofie naší společnosti.
  • Velký důraz je kladen na odbornost našich zaměstnanců.
  • Od června 2003 je ve společnosti zaveden systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009,  ISO-CZ, ISO-ENG.
  • Od ledna 2004 jsme  výhradními zastupiteli společnosti Solartron Metrology  pro Českou a Slovenskou republiku.
  • Od prosince 2011 jsme se stali akreditovanou kalibrační laboratoří 2363 pro kalibraci induktivních snímačů délky.

Akce společnosti Solatron

Zde naleznete pořádané akce

Nové produkty

Technologie Solatron

Aktuálně ke stažení

2011-01-15 - Katalogy ke stažení.
... zobrazit
2011-01-15 - Katalogy produktové.
... zobrazit
2011-01-23 - Návody snímače.
... zobrazit
2011-01-25 - Návody elektronika.
... zobrazit

Klientská zóna

Data... přihlášení